MILJØ OG BÆREKRAFT

Vi vil sette handling bak ord 
og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Med en stor egenproduksjon har vi et naturlig ansvar for å ta vare på miljøet. Vi er avhengige av jordens ressurser, og derfor ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig verden gjennom en ansvarlig produksjon som minimerer avfall og reduserer CO2-utslipp.

Arbeidet vårt med bærekraft er forankret i to av FNs bærekraftsmål som spesifikt fokuserer på ren energi og ansvarlig forbruk og produksjon (mål 7 og 12). Fordi vi tror mer på noen få, realistiske mål enn en masse fine ord. På konkret innsats der effekten er størst.

Etter hvert som vi når målene våre, setter vi nye mål som trinn for trinn kan redusere klimaavtrykket vårt og sikre en mer bærekraftig produksjon og fremtid – for oss og for kloden.

Vi er FSC®-sertifisert

Som et viktig skritt på veien mot å redusere klimaavtrykket vårt og sikre en mer bærekraftig produksjon, ble Illux FSC-sertifisert i 2020. 

FSC-sertifikatet er din garanti for at produktet ditt er produsert under sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlige forhold. Dette innebærer blant annet at produktet stammer fra skog hvor det ikke blir felt flere trær enn det skogen klarer å reprodusere. Det innebærer også at produktet kommer fra skog hvor skogeieren får en anstendig pris for treverket sitt, og at rettighetene til de lokale skogsarbeiderne er sikret. 

Bak sertifiseringen står den internasjonale non-profit-organisasjonen Forest Steward Council®, som jobber for å sikre bærekraftig skogbruk i alle deler av forsyningskjeden. Fra treet slår rot i skogen, til det ferdige produktet er i hendene på forbrukeren. Som FSC-sertifisert bedrift forplikter vi oss til at alle leddene i vår distribusjonskjede oppfyller FSC-standardene. 

Siden vi forplikter oss til å følge spesifikke prosedyrer, ber vi deg kontakte oss på post@illux.no hvis du ønsker å få bestillingen din registrert som FSC-sertifisert på fakturaen.

Se vår FSC-certifisering

Made to order

Verden har ikke bruk for mer overproduksjon. Derfor produserer vi kun det vi selger. Det gir deg fleksibilitet til å skreddersy bildet ditt, men det sparer også miljøet for dyrebare ressurser.

Som trykkerivirksomhet er vi avhengige av jordens ressurser. Dette er vi klar over, og derfor sikrer vi med vår made-to-order-produksjon at vi kun bruker akkurat det som er nødvendig. Ikke noe mer.

 

Vi støtter den grønne omstillingen

Hos Illux har vi lagt om 100 % av strømkjøpene våre til fornybar og CO2-nøytral energi, produsert med dansk vindkraft.

Dette har vi gjort dels for å beskytte miljøet, og dels for å bidra til å styrke produksjon og satsing på miljøvennlig energi.

Vi investerer i miljøvennlig UV-utskriftsteknologi

I produksjonen vår bruker vi den aller beste UV-printteknologien, som gir maksimale resultater, men har et minimalt avtrykk på miljøet. Konkret har vi investert i en Nyala storformatskriver fra swissQprint med sertifiserte miljøvennlige blekkpatroner.

Greenguard Gold-sertifisert blekk

Vårt UV-trykk har et Greenguard Gold-sertifikat fra UL Environment, verdens ledende uavhengige sikkerhets- og sertifiseringsorganisasjon.

Det betyr at trykket oppfyller noen av verdens mest kritiske utslippsstandarder for kjemi og dermed ikke avgir kjemikalier og skadelige stoffer som flyktige organiske forbindelser (VOC-er). Dette betyr også at trykket er godkjent for bruk på sykehus, skoler og andre anlegg der spesielt sensitive personer kan ferdes. 

For å oppnå Greenguard Gold-sertifiseringen har UV-trykket blitt testet for mer enn 10 000 kjemikalier, hvor det har demonstrert lave utslipp av kjemikalier og partikler ved bruk innendørs. Det testes også årlig for mer enn 10 000 flyktige organiske forbindelser for å opprettholde sertifiseringen.

Våre produkter

Vi stiller høye krav til kvaliteten på produktene våre. Dette gjør vi både for å sikre deg det beste produktet og samtidig for å sikre høy holdbarhet og lang levetid. Vi ønsker at produktene våre ikke skal være en del av en bruk-og-kast-kultur, men at de skal fungere som varige minner og vakre kunstverk som kan pynte på veggen i mange år.

Har du samme holdning som oss? Og vil du gå et skritt videre og orientere deg etter produkter med særlig miljøvennlige kvaliteter?

Så ta en nærmere titt her