Handelsbetingelser

Viktig angående din angrerett/returrett

Illux har valgt å gi deg 14 dagers returrett også på kundetilpassede produkter, da vi ikke er i tvil om produktets høye kvalitet.

Se punktet: ”Angrerett” i dette dokumentet.

 

Betaling

Betalingskort (debet- og kredittkort): Vi mottar følgende kort: VISA, Visa-electron, Mastercard, VISA og JBC.

Sikkerhet

Når du betaler med betalingskort er du alltid sikret mot misbruk. Du har ingen selvrisiko i tilfelle kortet ditt blir misbrukt i en nettbutikk som benytter SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalingssystem. Dermed er du bedre sikret enn i den fysiske verdenen, hvor du har en selvrisiko på 1 200 NOK hvis kortet ditt misbrukes ved bruk av pin-koden. Data du sender i forbindelse med kjøp betalt med betalingskort er kryptert (SSL), og på den måten er det kun PBS som kan lese dem. Hverken Illux.no eller andre har mulighet for å lese opplysningene.

Ved standardvarer som wallstickers, trekkes beløpet når varene sendes fra Illux.no

Ved kundetilpassede produkter som "Ditt foto", "Din collage", "Din PopArt", "Tapet" og "Illux-art", trekkes beløpet når produksjonen eller designet påbegynnes.

Send aldri penger til Illux.no pr. brev. Vi kan ikke påta oss ansvaret for evt. bortkomne kontanter, sjekker, frimerker eller annet sendt til Illux.no pr. brev.

Levering

Den normale leveringstiden for produkter i følgende produktkategorier: Illux Art, Ditt Foto, og Tapet er ca. 6 arbeidsdager. For produktgruppene Din PopArt og Din Collage avhenger leveringstiden av hvor hurtig designet godkjennes av deg. Den normale leveringstiden for Din PopArt og Din Collage er ca. 11 arbeidsdager. For Wallstickers er leveringstiden 2 til 4 arbeidsdager. Ønsker du den nøyaktige datoen kan du kontakte Illux.no telefonisk på (+45) 70 25 08 12 eller på mail, post@illux.no. Illux.no vil ikke kunne opplyse om dato for levering i alle tilfeller, da det kan være avhengig av Illux.no’s underleverandører og de benyttede fraktfirmaer.

Leveringstiden kan være lengre i forbindelse med helligdager, Illux.no’s leverandørers ferieperioder og feilleveranser fra leverandører.

Ved bilder mindre enn 110 x 170 cm blir forsendelsen sendt med Posten Norge. Ved bilder større enn 110 x 170 cm skal levering avtales nærmere med Illux.no.

Forsinkelser

Inntreffer det forsinkelser er bestilleren kun berettiget til å oppheve avtalen såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av at levering skjer på nøyaktig bestemt tid, og at han av Illux har fått tilkjennegivelse om at dette kan overholdes.

Angrerett

Du har rett til å angre kjøpet ditt.

Produktgruppene Din Tapet, Ditt Foto, Din Collage og Din PopArt, som alle blir spesialframstilt, er det lovmessig kun angrerett på inntil produksjonen påbegynnes. Illux har allikevel valgt å gi 14 dagers returrett på disse varene. Hvis du benytter deg av returretten, får du refundert beløpet svarende til selve produksjonen, herunder trykk og innramning, men ved Collage og Pop Art er det ingen returrett på selve designutarbeidelsen.

Fortrydelsesretten kan ikke benyttes, hvis det udelukkende sker for at skade Illux.no.

Returnering

Ønsker du å returnere en vare er det viktig at du vedlegger kopi av originalfakturaen, samt opplysninger om hvorvidt du ønsker varen byttet eller om du ønsker pengene i retur. Hvis du ønsker pengene i retur, trenger vi kontonummeret (IKKE kortnummeret) på den kontoen som pengene skal overføres til.

Returvarer håndteres i den rekkefølgen vi mottar dem. Har du ikke hørt fra oss innen 5 arbeidsdager etter innsendelse av returvaren, bes du vennligst kontakte oss.

Ved returnering av varer betaler du selv for forsendelsen begge veier.

Returvarer må pakkes forsvarlig. Beskadigede returvarer som mottas av Illux, byttes eller refunderes ikke hvis skaden er skjedd på grunn av feilaktig eller mangelfull innpakning ved returneringen.

OBS: Returvarer sendt pr. etterkrav mottas ikke.

Reklamasjon

Etter kjøpsloven gis det reklamasjonsrett i 24 måneder på alle varer. Reklamasjonsretten betyr at du som kunde kan klage over feil og mangler ved produktet som er oppstått i opp til 24 måneder etter kjøpet. Det er dog en forutsetning at disse manglene ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet, eller annen skadeforvoldende atferd. Du må reklamere innen rimelig tid etter at du har konstatert mangelen.

Du kan som forbruker kreve omlevering av varen såfremt reklamasjonen er berettiget, og omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for Illux, eller på annen måte er umulig.

Innlevering av eget motiv

Hvis du ønsker å få produsert et motiv levert av deg, er det ditt eget ansvar å ha den nødvendige tillatelsen til reproduksjon av det leverte materialet. Illux.no har intet ansvar for manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, herunder formgivning eller annet som kan være underkastet tredjemanns rettigheter. Pådrar Illux seg ansvar overfor tredjemann i anledning av din manglende hjemmel, til utnyttelse av tredjemanns tilkommende rettigheter, holder du Illux skadesløs for et slikt ansvar.

Illux.no forbeholder seg retten til ikke å produsere dine motiver såfremt Illux.no er i tvil om det strider mot lovgivningen, eller kan virke støtende for noen.

Illux.no forbeholder seg retten til ikke å produsere dine egne motiver såfremt det av Illux.no vurderes til å være i for dårlig kvalitet.

Innlevert materiale vil ikke bli sett av andre enn medarbeidere hos Illux.no og evt. underleverandører til Illux.no, uten ditt samtykke.

Opphavsrett

Innholdet av denne hjemmesiden er opphavsrettslig beskyttet, og tilhører Illux ApS eller virksomhetens tilknyttede fotografer, designere og kunstnere.

Hele eller deler av bilder på hjemmesiden må ikke brukes uten tillatelse fra Illux.no.

Bilder levert av Illux.no må ikke reproduseres, og må ikke brukes i reklamesammenhenger uten tillatelse fra Illux.no.  

  

Oplysninger om Illux.no

Illux Norway AS

Andersrudveien 1

1914 Ytre Enebakk

Norge

Organisationsnr: 917 127 514

 

Telefon: (+47) 81 50 32 33

E-mail: post@illux.no


Bankinformasjon

DNB Bank ASA

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Norway

Kontonummer: 1503.74.65779

KID nr: 1000254000036

BIC: DNBANOKKXXX

IBAN-kontonummer: NO2715037465779

 

Når du legger inn bestillingen, aksepterer du de generelle vilkårene som gjelder for Illux Norway A/S.

 

Gældende fra 2015-02-20